Polityka prywatności i pliki cookie

W Serwisie Ronitom cenimy Twoją prywatność! Kiedy korzystasz z naszego Serwisu Twoje dane osobowe pozostają Twoje. Nie traktujemy Twoich danych jako towaru i nie handlujemy nimi z podmiotami zewnętrznymi. Dane wykorzystujemy jedynie w sposób niezbędny do zapewnienia Ci jak najlepszych usług.

Ta Polityka Prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy za pośrednictwem Serwisu Ronitom, dlaczego to robimy oraz jak możesz aktualizować, zarządzać, eksportować i usuwać swoje dane.

Polityka Prywatności została opracowana na podstawie i w celu spełnienia obowiązków prawnych określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”).

Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną wersję Rozporządzenia RODO w języku polskim.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ronitom Sp. z o.o. z siedzibą: Miłoszyce (55-220), ul. Brzozowa 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001034485, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9121940310.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, wykorzystania Twoich danych osobowych, plików cookie lub podobnych technologii, lub w innych kwestiach związanych z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem rodo@ronitom.eu. Zwracamy uwagę, że ze względów bezpieczeństwa możemy potrzebować autentyfikacji Twojej tożsamości przed spełnieniem Twojej prośby.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Co do zasady zbieramy i przetwarzamy jedynie dane osobowe, które nam dostarczasz. Aby korzystać z Serwisu Ronitom, musisz zarejestrować u nas konto. Podczas rejestracji będziesz musiał/a podać dane osobowe związane z Twoją działalnością lub działalnością podmiotu, w imieniu którego działasz (spółki, pracodawcy), takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, czy dane rozliczeniowe (w szczególności adres rozliczeniowy, NIP, numer rachunku bankowego, inne powiązane dane). Te dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z Ronitom zgodnie z Regulaminem, w tym do zarejestrowania konta, składania lub przyjmowania zleceń reklamowych, rozliczenia. Okazjonalnie możemy również poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w trakcie korzystania z Ronitom lub kontaktowania się z obsługą klienta, jeśli będzie to konieczne do realizacji umowy lub rozwiązania problemów (również technicznych).

Dodatkowo zbieramy i przetwarzamy inne dane oraz informacje osobowe, takie jak adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia się z Ronitom, lokalizacja Twojego urządzenia oraz Twoja aktywność w Ronitom, celem podnoszenia jakości usług i usprawnienia pracy Ronitom.

Przetwarzamy także dane osobowe osób reprezentujących naszych klientów i potencjalnych klientów, ich pracowników (bez względu na charakter współpracy) lub osoby wyznaczone jako osoby kontaktowe. Jeśli nie dostarczyłeś/aś swoich danych osobowych samodzielnie, źródłem Twoich danych osobowych może być Twój pracodawca, przełożony, kontrahent lub możemy posiadać je na podstawie informacji dostępnych publicznie. Przetwarzamy takie dane w celu realizacji naszych obowiązków, świadczenia usług, celów rozliczeniowych, komunikacji biznesowej i marketingu bezpośredniego. Dlatego zazwyczaj przetwarzamy dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy oraz czasami inne dane osobowe dostarczone nam lub dostępne w rejestrach publicznych

 

Cel przetwarzania danych osobowych obejmuje

W zależności od sposobu korzystania z Ronitom, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w poniższych celach:

 • Zawieranie umów, świadczenie usług i realizacja umów, rozliczanie;
 • Komunikacja biznesowa, marketing, marketing bezpośredni (jeżeli wyrazisz na to zgodę);
 • Weryfikacja tożsamości;
 • Fakturowanie i windykacja;
 • Zabezpieczanie systemów i zapobieganie oszustwom, ochrona Serwisu Ronitom i użytkowników;
 • Analizowanie i zrozumienie potrzeb użytkowników, ulepszanie i optymalizacja Ronitom oraz świadczonych usług, zwiększanie dostępności lokali interesujących reklamodawców z perspektywy charakteru usług, lokalizacji etc.;
 • Wsparcie klientów, w tym reklamodawców i reklamobiorców.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od dotyczących danych osobowych i kontekstu, naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania z Serwisu Ronitom
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków regulacyjnych, w tym księgowości i podatkowych.
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – Twoja zgoda.
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, które nie są przeważające nad Twoimi interesami ani podstawowymi prawami i wolnościami ochrony danych osobowych, w celach: (i) oceny, weryfikacji, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami prawnymi, (ii) prowadzenia działań marketingowych bezpośrednich, (iii) celów analitycznych lub statystycznych w celu ulepszenia Ronitom, (iv) badania satysfakcji klienta, (v) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z naszym kontrahentem.

 

W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie a dodatkowo będziemy Cię o tym informować za pośrednictwem wiadomości e-mail i komunikatów dostępnych w Ronitom.
Poprzednia wersja: brak

 

Pozostałe informacje:

W niniejszej sekcji zawarte są niesklasyfikowane punkty dotyczące polityki prywatności.

Wszystkie dane podane podczas rejestracji konta są obowiązkowe i niezbędne do zawarcia umowy o korzystanie z Ronitom i dokonywanie zleceń. Zgoda na marketing bezpośrednio jest dobrowolna.

Wszystkie inne dane są podawane dobrowolnie. Co się dzieje, gdy odmówisz podania danych? W zależności od danych i kontekstu:

 • Nie będziesz mógł/mogła korzystać z Ronitom.
 • Nie będziesz mógł/mogła korzystać z pewnych funkcji Ronitom.
 • Nie otrzymasz informacji o naszych promocjach, specjalnych ofertach ani ofertach spersonalizowanych.

 

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas niezbędny do zapewnienia ciągłego korzystania z Serwisu Ronitom, zgodnie z wymogami prawa lub do momentu uzyskania odpowiedniej podstawy prawnej, w zależności od rodzaju Twoich danych osobowych i kontekstu, do czasu wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

 • usunięcie konta / wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta;
 • upływu obowiązku regulacyjnego, w tym podatkowego, księgowego, obowiązku raportowania korporacyjnego, na mocy którego jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • upływu potrzeby oceny, weryfikacji, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami prawnymi;
 • wycofania zgody, jeżeli stanowiła ona podstawę przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, o ile podstawą prawną przetwarzania były nasze prawnie uzasadnione interesy.

Na przykład przechowujemy historię Twoich zleceń reklamowych, abyś mógł/mogła porównać lub wykorzystać poprzednie propozycje i ustalenia lub łatwo znaleźć sprawdzony lokal. Przechowujemy też wystawiane przez ciebie faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych, takie jak używanie oprogramowania szyfrującego Secure Sockets Layer (SSL), korzystanie z licencjonowanych procesorów płatności, utrzymywanie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych oraz wymaganie stosowania bezpiecznych haseł.

Niezwykle istotne jest, abyś zachowywał/a poufność i bezpieczeństwo informacji logowania do swojego konta (login i hasło), ponieważ mogą być one używane do dostępu do danych osobowych zawartych w Twoim koncie.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie – wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Zawsze możesz również zrezygnować z subskrypcji naszych materiałów marketingowych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dowolnym momencie, gdy masz pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

 

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookie to pliki danych przechowywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z Ronitom. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie oraz identyfikatory („pliki cookie”) dostarczane przez Ronitom i inne podmioty trzecie w celu:

 • [Potrzebne pliki cookie]: zapobieganie oszustwom i poprawa bezpieczeństwa.
 • [Preferencyjne pliki cookie]: rozpoznawanie Cię, gdy otwierasz Ronitom z jednego z rozpoznawanych urządzeń; rozpoznawanie, że jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Ronitom; wyświetlanie informacji i funkcji, które mogą Cię zainteresować na podstawie historii Twojego korzystania; zapamiętywanie Twoich preferencji, takich jak język czy terminy wyszukiwania;
 • [Pliki cookie statystyczne]: nauka i zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Ronitom, abyśmy mogli stawać się coraz lepszą wersją siebie!
 • [Pliki cookie marketingowe]: promowanie Ronitom, gdy odwiedzasz inne strony internetowe (remarketing/retargeting). Pliki cookie pozwalają nam informować reklamodawców zewnętrznych, że korzystałeś/aś z Ronitom w przeszłości, dzięki czemu mogą wyświetlać reklamy Ronitom, gdy odwiedzisz inne strony.

Przechowujemy pliki cookie przez maksymalnie 12 miesięcy. Możesz również usunąć pliki cookie lub zablokować ich użycie w przyszłości, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie, w tym jak je wyłączyć, skonsultuj się z witryną pomocy swojej wybranej przeglądarki lub ustawień urządzenia mobilnego. Kliknij jeden z poniższych linków, aby uzyskać informacje o głównych przeglądarkach:

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapraszamy do przeczytania tego artykułu na Wikipedii.

Jeśli chcesz, abyśmy zaprzestali korzystania z plików cookie związanych z korzystaniem z Ronitom, zawsze możesz napisać do nas e-mail na adres: rodo@ronitom.eu

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu. Te podmioty trzecie mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i innych danych niezbędnych do wykonania swoich funkcji, ale nie mogą używać ich do innych celów. Muszą przetwarzać informacje osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym Rozporządzenia RODO.

 • Procesorzy płatności – w zakresie niezbędnym do przetworzenia płatności za nasze usługi;
 • Prawnicy – w zakresie koniecznym do udzielania nam porad związanych z funkcjonowaniem Ronitom, oceną, przygotowaniem, dochodzeniem lub ochroną roszczeń prawnych oraz ogólnego spełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów regulujących;
 • Księgowi – w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków podatkowych, księgowych i korporacyjnych;
 • Organy administracji publicznej – w zakresie wymaganym przez prawo;
 • Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania i przetwarzania danych. Prosimy zapoznać się z treścią strony "Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszych partnerów" dostępnej tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Zauważ, że Google może przekazywać Twoje dane poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy. Obejmują nas standardowe klauzule umowne zawarte w polityce prywatności Google, które zapewniają przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Proszę zapoznać się z witryną Google, aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących ochrony Twoich danych osobowych:

  https://policies.google.com/privacy
  https://policies.google.com/ technologies/partner-sites
  https://privacy.google.com/businesses /adsservices/

Aby dowiedzieć się więcej, jak wyłączyć personalizację reklam Google, proszę kliknąć tutaj .

 • Dostawcy usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, związanych z bezpieczeństwem, infrastrukturą i IT – służą do dostosowywania, personalizacji i optymalizacji naszych usług, przetwarzania ankiet klientów, analizowania interakcji naszych użytkowników z Ronitom oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w ramach kampanii remarketingowych (retargetingowych).

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY!

kontakt@ronitom.eu
+48 797 778 779
© 2023 ronitom sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone